Golfgoten

Het Waterbouwkundig Laboratorium heeft in zijn proefhallen 2 golfgoten ter beschikking om de weerbaarheid van waterbouwkundige constructies aan den lijve te testen.

Zowel regelmatige (monochromatische) als onregelmatige (spectrale) golfpatronen kunnen we computergestuurd opwekken. De aanstuursoftware laat toe om standaard golfspectra (JONSWAP, Pierson-Moskowitz) te genereren, maar ook spectra bepaald door de gebruiker (bv. opgemeten in situ).

Grote golfgoot

Gebruik

We kunnen verschillende soorten onderzoek verrichten met schaalmodellen in 2D:wave flume

 • stabiliteit van stranden;
 • stabiliteit van dijken en golfbrekers;
 • vergelijkend onderzoek tussen verschillende soorten van deklaagelementen;
 • porositeit van stortsteenlagen;
 • waterdruk en golfkracht op constructies;
 • golfoploop en golfoverslag op dijken;
 • golfvoortplanting over een specifiek bodemprofiel;

Afmetingengolfgoot

 • lengte = 70,00 m;
 • breedte = 4,00 m;
 • hoogte = 1,40 m.

De golfgoot is uitgerust met een golfgenerator van het zuiger-type. De slaglengte van het schot is 60 cm, waardoor een golfhoogte van 65 cm bij een waterdiepte van 90 cm kan bekomen worden.

De grote golfgoot is uitgerust met een golfgenerator van het zuigertype. De slaglengte van het schot is 60 cm, waardoor een golfhoogte van 65 cm bij een waterdiepte van 90 cm bekomen kan worden.
Dankzij de afmetingen van de grote golfgoot is onderzoek mogelijk op schaalmodellen met gebruikelijke schaalfactoren tussen 1/25 en 1/40.

Kleine golfgoot

Gebruik

De kleine golfgoot laat toe om onderzoek te doen naar

 • stroming over (beweegbare) bodems;
 • wisselwerking golven-stroming;
 • waterdruk en golfkracht op constructies;

 • golfoploop en golfoverslag op dijken;

 •  …

Afmetingen

 • lengte = 31,70 m;
 • breedte = 0,70 m;
 • hoogte = 0,86 m.

Het middengedeelte van het kanaal is over een afstand van 20 m voorzien van glazen wanden.
De kleine golfgoot is uitgerust met een golfgenerator van het zuigertype. De slaglengte van het schot is 30 cm waardoor een golfhoogte van 40 cm bij een waterdiepte van 60 cm bekomen kan worden.
We kunnen de waterhoogte in deze goot laten variëren, in overeenstemming met een gegeven getij. Een pomp met een debiet van ca. 175 l/s kan stromingen in het kanaal genereren en dit zowel in de voortplantingsrichting van de golven als in tegengestelde richting. De maximale snelheid van deze stromingen bedraagt ca. 0,3 m/s.
Door de afmetingen van de kleine golfgoot liggen de gebruikelijke schaalfactoren van de schaalmodellen in deze goot tussen 1/40 en 1/70.