Evolutie van de sedimentconcentratie in de Zeeschelde

Data van jarenlange monitoring van de SPM concentratie wordt onderzocht naar mogelijke evoluties van het fysisch systeem van de Zeeschelde, met in het bijzonder aandacht voor de langjarige evolutie van de gemiddelde SPM concentratie. In de Boven Zeeschelde worden relatief hogere SPM concentraties waargenomen in de periodes 1995-1997, 2003-2004 en 2009-2011. Deze periodes vallen samen met jaartallen waarin de bovenafvoer eerder beperkt is. Dit bevestigt eerdere waarnemingen waarbij hogere SPM concentraties in de Boven Zeeschelde typisch voorkomen bij lage bovenafvoer. Naast verhoogde SPM concentraties observeren we in de Boven Zeeschelde ook periodes met relatief lagere SPM concentraties. Zo wordt de periode 1999-2001 gekenmerkt door lagere SPM concentraties. In deze jaartallen is de bovenafvoer beduidend hoger wat suggereert dat de afwaartse debieten voldoende hoog waren om het gesuspendeerde sediment richting zee te transporteren. Deze bevindingen benadrukken de belangrijke rol van bovenafvoer in al dan niet ontwikkeling van een ETM in de opwaartse delen van het estuarium.