Geïdealiseerde modellering van estuaria

Voor geometrisch geïdealiseerde estuaria heeft men wiskundige modelleringen uitgevoerd om het te verwachten effect van een verdieping van het estuarium te onderzoeken, op het vlak van getij-indringing, zout-zoet overgang en reststromingen die van groot belang zijn voor de slibdynamiek. Dergelijke modelleringsaanpak hanteren we ter onderzoek van de regime-shift hypothese in de Zeeschelde die de mogelijkheid aangeeft van een evolutie naar een gemiddeld grotere slibhoeveelheid in de Zeeschelde.