Koppeling tussen SWASH en DualSPHysics

Om het effect te beschrijven van gevolgen van overslag over een zeedijk en interactie met bijvoorbeeld gebouwen op de zeedijk is het nodig om de hydrodynamica op verschillende schaalniveaus te modelleren. In de afgelopen decennia zijn er wereldwijd een hele reeks numerieke modellen ontwikkeld om golven en de interactie ervan met harde zeeweringen te beschrijven. Sommige van deze modellen zijn bij uitstek geschikt om de golfvoortplanting in een groter gebied te beschrijven. Andere modellen zijn best voor de simulatie van de hydrodynamica van de golf-structuur interactie waarbij op een kleinere schaal in plaats en tijd gediscretiseerd wordt. Koppeling van modellen is de oplossing om ingewikkelde processen efficiënt en nauwkeurig te simuleren. Hiermee worden de voordelen van elk individueel model gecombineerd. Het Waterbouwkundig Laboratorium heeft in samenwerking met verschillende universitaire onderzoeksgroepen de laatste jaren gewerkt aan de ontwikkeling van koppelingsmethodieken. Verschillende koppelingsmethodieken zijn mogelijk; in functie van het beoogde doel van de modellering kan men de best geschikte koppeling kiezen.

Een voorbeeld is de koppeling tussen SWASH en DualSPHysics. SWASH is een niet-hydrostatisch model en DualSPHysics is een zogenaamd SPH-model (SPH staat voor Smoothed Particles Hydrodynamics). DualSPHysics kan golf-structuur interactie op een nauwkeurige manier beschrijven maar de benodigde rekentijd is aanzienlijk. SWASH kan golftransformatie heel efficiënt beschrijven maar geen complexe golf-structuur interacties. De koppeling van DualSPHysics en SWASH maakt het mogelijk om zowel golftransformatie als golf-structuurinteractie te simuleren met een evenwichtige balans tussen nauwkeurigheid en rekentijd.

 

koppeling SWASH en DUALSPHysics

Een voorbeeld van de koppeling tussen SWASH en DualSPHysics. De berekening is nauwkeurig en de rekentijd is beperkter in het gekoppelde model.