Nationale en internationale samenwerking

De samenwerkingsverbanden die het Kenniscentrum afsluit kunnen zowel van tijdelijke als vaste aard zijn. Een tijdelijk samenwerkingsverband kan met andere onderzoeksinstituten afgesloten worden met het oog op kennisuitwisseling in de vorm van experimentele data of software. Tijdelijke samenwerkingsverbanden zijn ook mogelijk met het oog op organiseren van conferenties die tot doel hebben om de kennis te vermeerderen met betrekking tot varen in ondiep en beperkt water.

Vaste samenwerkingsakkoorden werden reeds afgesloten met verschillende buitenlandse onderzoeksinstellingen om gemeenschappelijke projecten uit te voeren of elkaar te ondersteunen op langere termijn.