Nautische toegankelijkheid haven van Delfzijl (NL)

De aanwezigheid van een sliblaag in de haven van Delfzijl (NL) impliceert een belangrijke beperking van de nautische toegankelijkheid van de haven. Tot op heden zijn de maximale diepgangen waarmee de haven van Delfzijl aangelopen kunnen worden immers beperkt door een minimale kielspeling gedefinieerd ten opzichte van de top van de sliblaag.

In opdracht van het havenbedrijf Grongingen Seaports en Wiertsema & Partners, heeft WL in 2012 door middel van realtime simulatievaarten de mogelijkheid onderzocht om de manoeuvres in de haven van Delfzijl uit te voeren bij Nautical accesibility port of Delfzijlkleinere kielspelingen tot de sliblaag en bij slibpenetratie. De eigenschappen van het slib (sliblaagdikte, densiteit en viscositeit) werden hierbij gevarieerd.

De simulaties werden uitgevoerd door lokale loodsen, ervaren met de haven van Delfzijl. Het studieschip betrof een 1700 TEU container schip. De toegepaste mathematische manoeuvreermodellen van een containerschip bij verschillende bodemcondities werden overgenomen uit gelijkaardig onderzoek dat in de periode 2000-2010 uitgevoerd werd naar de haven van Zeebrugge. Het experimentele onderzoek (2001-2004) omvatte een uitgebreid proevenprogramma op de sleeptank voor manoeuvres in ondiep water (samenwerking Universiteit Gent) waarin sliblagen gesimuleerd werden door middel van parafine-mengelingen.

De simulatiestudie naar de haven van Delfzijl illustreerde de mogelijkheden tot toepassing van een nautische bodem welke op grotere diepte ligt dan de top van de sliblaag.