Nieuwe sluizen Panamakanaal

De bouw van de nieuwe sluizen van het Panamakanaal behoort tot de meest tot de verbeelding sprekende waterbouwkundige werken. Voor de start van de bouwwerkenscheepsmodel heeft het WL in 2007-2008 reeds een steentje bijgedragen door het uitvoeren en analyseren van schaalmodelproeven met als doel het ontwerp van een geleidingswand die aanleiding geeft tot een minimale verstoring van het schip tijdens sluisinvaart en uitvaart. In die periode richtte het onderzoeksprogramma zich tot het waarnemen van het in- en uitvaargedrag van de nieuwe sluizen met het nieuwe maatgevende New Panamax containerschip (12,000 TEU) en twee kleinere scheepstypes.

In 2013 heeft het WL opnieuw het experimentele programma uitgevoerd met het maatgevende New Panamax containerschip, en met een ontwerp van de geleidingswand zoals die gebouwd zou worden. De nieuwe proeven werden uitgevoerd in opdracht van het consortium GUPC dat instaat voor de bouw van de nieuwe sluizen. De meetresultaten en de daaropvolgende analyse werden vergeleken met de verschillende geleidingsstructuren die getest werden in de periode 2007-2008. Op die manier kan het consortium GUPC een gefundeerde beslissing nemen omtrent de bouw van de geleidingswand. De nieuwe geleidingswand werd uitwisseling zoet-zout water.jpgbeproefd langs beide kanaalzijden (Atlantische en Stille Oceaan) en dit bij verschillende standen van het getij. Eveneens werd rekening gehouden met de uitwisseling tussen het zoete kanaalwater en de zoute oceaan tijdens de versassingsoperatie.

Met dit doel werd door het WL eveneens een innovatief camerasysteem ontworpen dat toelaat om de snelheden van de uitwisseling te capteren.