Onderzoeken hoe aan erosie onderhevige stranden efficiënt onderhouden kunnen worden

Ten gevolge van stormen maar ook gradueel door “slijtage” vanwege voortdurende inwerking van stromingen en golven kunnen stranden eroderen. Door monitoring in-situ en de opmaak van wiskundige modellen wordt inzicht verkregen in de drijvende krachten van deze erosie. Met deze kennis kunnen alternatieve strategieën voor het onderhoud van de stranden afgewogen worden. Ten gevolge van de klimaatevolutie en in het bijzonder de zeespiegelstijging verhoogt de kans op erosie. Duurzame oplossingen werken niet tegen de natuurlijke krachten in maar benutten deze processen zoals de stabiliteit van grotere zandkorrels, de fixatie door vegetatie zoals helmgras, duinvorming, het langstransport in de brandingszone, evenwichtsdwarsprofielen.