Ontwerp slibvang tweede sluistoegang Waaslandhaven

In de toegslibvang sluis Waaslandhavenangsgeul aan de dokzijde zal de bodem van de nieuwe sluis voorzien worden van een zogenaamde slibvang. Via spoelopeningen in de slibvang kan dan (gravitair) (met sediment geladen) dokwater afgevoerd worden naar de Schelde, via afvoerriolen die naast de sluiskolk gelegen zullen zijn.

Naast een analyse van de bestaande slibvangen (in Kallosluis en Zandvlietsluis), werd in opdracht van de afd. Maritieme toegang, en in nauwe samenwerking met het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, een hydraulische ontwerpstudie uitgevoerd met het oog op het dimensioneren van de spoelopeningen en de afvoerriolen.
 
Hiervoor wordt in een eerste fase beroep gedaan op de hydraulische literatuur en op mathematische modellen. In een latere fase zal een schaalmodelstudie worden uitgevoerd.