Ontwerp voorhaven vernieuwde Royerssluis (binnenvaart)

De Royerssluis verbindt de Schelde met het havengebied Antwerpen - Rechteroever en combineert vandaag een breedte van 22 m met een lengte van 180 m. Een grondige aanpassing van de bestaande Royerssluis met een verbreding (symmetrisch) en verlenging (naar Schelde toe) wordt door afdeling Maritiem Toegang vooropgesteld. De nieuwe sluis werd Royerssluisgeacht gepaard te gaan met een breedte gelijk aan 36 m en een lengte gelijk aan 250 m tussen de buitendeuren. De Royerssluis zal met 70 m verlengd worden richting Schelde. Hierdoor vermindert de lengte van de voorhaven tot 300 m. Simulaties dienden aan te tonen of deze stopafstand voldoende is, en welke geleidingswerken noodzakelijk zijn om manoeuvres aan de rivierzijde uit te voeren.

Door middel van een tweedaagse simulatiestudie op de binnenvaartsimulator, werd in 2012 de toegankelijkheid van een door het WL voorgestelde ontwerp van de voorhaven beoordeeld voor een duwbakconvooi met vier bakken (CEMT-klasse VIb). De resultaten van de simulaties en de opmerkingen van de schippers geformuleerd tijdens de simulaties gaven aanleiding tot een bijsturing van het voorontwerp dat gerapporteerd werd aan afdeling Maritieme Toegang.