Ontwikkeling Container Terminal Lomé (Togo)

De haven van Lomé (hoofdstad van Togo) wordt momenteel uitgebreid met een nieuwe containerterminal met het oogtraining on SIM.jpg op de komst van grotere schepen met capaciteit tot 14,000 TEU (twenty-foot equivalent unit). De uitvoerder van het project, Terminal Investment Ltd., contacteerde het Waterbouwkundig Laboratorium en de Universiteit Gent voor het ontwerp van een aangepaste haven layout en toegangskanaal.

Tijdens de eerste twee projectfasen (2013) werd een conceptontwerp gedefinieerd op basis van ontwerprichtlijnen en realtime simulaties uitgevoerd in een rudimentaire simulatieomgeving.

In fase 3 werd een simulatorstudie mét buitenbeeld georganiseerd. Dit buitenbeeld werd op het WL gegenereerd met behulp van kaarten en foto’s die de opdrachtgever aanleverde. Zowel Vlaamse als Togolese loodsen namen deel aan buitenbeeld Port of Lomé.jpgde simulatorstudie waarbij uitwisseling van ervaring en kennis een meerwaarde betekende voor de studie. De loodsen uit Lomé konden op deze manier reeds kennismaken met hun nieuwe haven en meer bepaald met de voorgestelde manoeuvres. Adviezen werden opnieuw geformuleerd aan de opdrachtgever met betrekking tot de manoeuvres, sleepbootgebruik en navigatiehulpmiddelen. Daarnaast werd het belang van training in de verf gezet.

Vervolgens werden drie trainingen georganiseerd in samenwerking met DABL waarbij Togolese loodsen twee dagen op de simulator trainden, geassisteerd door een Vlaamse kustloods.  Na de simulatortraining verbleven de loodsen nog enkele dagen training on SIM_2.jpgaan de Belgische kust waarbij een praktijkervaring met DABL op het programma stond. Eind september bezocht een Togolese delegatie van de haven in Lomé een bezoek aan onder andere het WL waarbij enkele Togolese loodsen op de simulator toonden wat ze op het WL geoefend en geleerd hadden.

Tenslotte werd door het WL een desktop simulator ontworpen waarmee simulaties met een bovenaanzicht mogelijk zijn. Deze simulator werd lokaal bij de loodsen (in de haven van Lomé) geïnstalleerd en de werking werd toegelicht. Op deze manier is het mogelijk dat de loodsen ter plaatse manoeuvres inoefenen. In de toekomst worden mogelijks nog trainingen in Vlaanderen georganiseerd.