Opwaardering Seine-Schelde verbinding (binnenvaart)

Sinds de inhuldiging van de binnenvaart simulator Lara (2009) betreft het ontwerp van binnenvaart waterwegen een belangrijk studiegebied voor het Waterbouwkundig Laboratorium. LARA sim.jpgOntwerprichtlijnen zoals de Nederlandse Richtlijnen Vaarwegen 2011, zijn immers veelal niet in overeenstemming met geldende ruimtelijke en economische beperkingen. Bijgevolg worden waterwegen eerder uitzonderlijk ontworpen met afmetingen voorgesteld door ontwerprichtlijnen. In veel gevallen zijn de generieke ontwerprichtlijnen te restrictief, en kan een gunstiger ontwerp bekomen worden door tijdens het ontwerpproces alle partijen te betrekken. Ontwerpen die afwijken van de ontwerprichtlijnen dienen echter door middel van realtime vaarsimulaties gevalideerd te worden.

Voor de opwaardering van het kanaal dat de Seine-Schelde verbinding vormt tussen Frankrijk en België werden door de vaarwegbeheerder SIM225.jpgrichtlijnen opgesteld voor dubbelstrooksverkeer tussen een CEMT-klasse Vb duwkonvooi (185 m x 11.4 m) en een CEMT-klasse IV binnenvaartschip (85 m x 9.5 m). Hoewel de richtlijn niet in overeenstemming was met de Nederlandse Richtlijnen Vaarwegen 2011, kon het voorgesteld ontwerp geëvalueerd worden door middel van realtime simulaties uitgevoerd op twee gekoppelde simulatoren (Lara en SIM225). Ontmoetingen tussen CEMT-klasse Vb en IV schepen werden onderzocht bij verschillende wind condities. Op basis van de vaarbaanplots toegepast tijdens de simulaties werd een aangepast kanaalontwerp voorgesteld.

In opdracht van de vaarwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal, buitenbeeld SIM.pngafdeling Bovenschelde werd eveneens de nautische kwaliteit van verschilllende ontwerpen voor de sluizen te Harelbeke (2012) en Sint-Baafs-Vijve (2013) op het Afleidingskanaal van de Leie door middel van (gekoppelde) realtime simulaties beoordeeld.