SIM 360+

Karakteristieken

Scheepsbrug:Bridge SIM 360+

 • navigatie-uitrusting om verschillende scheepstypes te besturen (zeevaart, kustvaart en Voith-Shneider sleepboten);
 • automatische radarplotapparaat (ARPA radar);
 • quadrofonisch geluidssysteem;
 • VHF radio;
 • Electronic Chart Display Information System (ECDIS);
 • mogelijkheid om Portable Pilot Unit aan te sluiten.

Buitenbeeld:

buitenbeeld simulator
 • computergegenereerd perspectiefbeeld van de omgeving geprojecteerd op een cylindrisch scherm;
 • onder projectie, een meerwaarde bij kaai- en sluis manoeuvres;

 • beeldhoek: 360° horizontaal en 35° verticaal;
 • mist, nevel, schemering, nachtzicht.

Instructeursruimte:

 • operatorconsole  om vaarten te selecteren, op te maken , te starten en te Instructeursruimtestoppen;
 • leiden van vreemde schepen;
 • instellen atmosferische condities en de tijd van de dag;
 • openen en sluiten van bruggen en sluisdeuren, bedienen van verkeerslichten;
 • bedieningsconsole voor 4 sleepboten (klassiek, Voith-Schneider, z-peller);
 • bedieningsconsole voor 4 meertouwen en 2 ankers.

Wiskundig model:

 • berekening van hydrodynamische krachten, ondiepwatereffecten, beperktwatereffecten;
 • voortstuwing;
 • aërodynamische krachten;
 • contactkrachten en interactie met ontmoetende en oplopende vreemde schepen;
 • krachten van duwende of trekkende sleepboten;

 • krachten van trossen en ankers.