Toegankelijkheid Berendrechtsluis voor MSC New York

Op 10 december 2014 arriveerde het containerschip MSC New York met lengte 399 m en breedte 54m in de haven van Antwerpen. Het betreft het grootste schip dat ooit versast werd door de Berendrechtsluis, die op zijn beurt de grootste sluis ter wereld is. De komst van de MSC New York werd voorafgegaan door studiewerk uitgevoerd door het Waterbouwkundig Laboratorium, DAB Loodswezen en de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA).

Voor de toegankelijkheidsstudie werd een specifiek wiskundig manoeuvreermodel ontwikkeld waarin eveneens de effecten van oevers en sluis op het schip meegenomen werden. Gedurende twee dagen werden er realtime simulaties uitgevoerd op basis waarvan de randvoorwaarden zoals wind- MSC New York.jpgen stroomlimieten of sleepbootvereisten voor de komst van de MSC New York bepaald werden. Tijdens de simulaties werden er drie manoeuvres onderzocht. Het betroffen, het in- en uitvaren van Berendrechtsluis en het passeren van de bocht van Bath. Dit laatste manoeuvre is gekend als het grootste nautische knelpunt op de vaarweg. De simulaties ter hoogte van de bocht van Bath werden eveneens toegepast voor de validatie van het opgestelde manoeuvreermodel.

De studie illustreert de wijze waarop scheepsmanoeuvreersimulatoren gebaseerd op nauwkeurige manoeuvreermodellen ingezet kunen worden voor de toegankelijkheid van een haven en voor de voorbereiding van loodsen op nieuwe manoeuvres.