Toetsing kustveiligheid – duinen en dijken

Conform het Masterplan Kustveiligheid (MDK & WL, 2011), dat opgesteld is om de Vlaamse kust te beschermen tegen overstroming uit zee ten gevolge van zeer zware stormvloeden (met inbegrip van de zeespiegelstijging), dient elke zes jaar een veiligheidstoetsing van de zeewering uitgevoerd te worden. Hierin wordt geanalyseerd of er geen directe menselijke slachtoffers vallen tijdens of ten gevolge van de maatgevende stormvloed.

De kust wordt hiervoor kustlangs opgedeeld in 255 kustsecties, ongeveer 250m breed. Elke kustsectie wordt gecategoriseerd als een (verdedigde) duin met of zonder bewoning of als een dijk (uitgezonderd de havens).

De derde veiligheidstoetsing van de duinen en dijken zal plaatsvinden in 2021. Het WL bepaalt zowel de hydraulische randvoorwaarden voor de maatgevende stormvloed, alsook de methodologie om deze toetsing uit te voeren. Deze methodologie bestaat o.a. uit erosie-, golftransformatie- en golfoverslagberekeningen.

Onderstaande figuur toont enkele kustsecties rond de haven van Oostende en hun hydraulische randvoorwaarden (significante golfhoogte en waterstand) in 2014. De huidige hydraulische randvoorwaarden (2020) zijn in opmaak.

hydraulische randvoorwaarden nabijheid Oostende