Ware grootte metingen binnenvaartschip Elise

De wiskundige manoeuvreermodellen van binnenvaartschepen welke beschikbaar zijn in de binnenvaartsimulator van het WL, werden afgeleid uit een uitgebreid programma sleeptankproeven uitgevoerd op de sleeptank voor manoeuvres in ondiep water (samenwerking WL en UGent). Ter validatie van deze manoeuvreermodellen werden door WL ware grote metingen uitgevoerd op de binnenvaart tanker MT Elise (105 m x 9.5 m x 2.6 m) op het Afleidingskanaal van de Leie.scheepsposities Bocht van Nevele.jpg De scheepsposities werden met hoge nauwkeurigheid gemeten en voor een deeltraject ter hoogte van de Bocht van Nevele werd het gebruik van schroef en roer eveneens in detail geregistreerd. Nadien werd de opgemeten informatie gecombineerd met bodemprofielen en waterstandsmetingen ter beoordeling van de kielspeling en squat van het schip.Binnenvaartschip Elise

Tijdens de passage van de sluis te Sint-Baafs-Vijve werden bovendien de waterstandsvariaties op zes posities in de sluiskolk opgemeten. Doel hierbij was het registreren van de helling van het wateroppervlak in de sluis tijdens het nivelleren van de sluis en deze te corelleren aan de trimbeweging opgemeten op het schip. Deze informatie werd toegepast om numerieke berekeningmodellen voor sluisvulling, ontwikkeld door WL, en meer bepaald de langskrachten op het schip tijdens sluisvulling, te valideren.