CSL Rhine in nabijheid van slibhoudend water

Na uitvoering van de simulatiestudie werd WL door Groningen Seaports en Wiertsema en Partners NV gevraagd om in situ een referentiemeting uit te voeren in condities overeenkomstig de huidige reglementering in de haven van Delfzijl (d.i een under keel clearance ten opzichte van top slib die minimaal 10% dient te bedragen).afvaart schip CSL Rhine.jpg

Hiertoe werd op 30/04/2013 een afvaart van het schip CSL-Rhine (117.9 m x 20.5 m x 8.64 m) opgemeten. Tijdens deze afvaart voerde een peilschip single beam peilingen uit bij frequenties 33 kHz (overeenkomstig vaste bodem) en 210 kHz (overeenkomstig top slib).

De scheepsbewegingen en het gebruik van roer en schroef werden vergeleken met de lokale bodem condities langsheen het Zeehavenkanaal.

Hieruit bleek dat ondanks dat de CSL-Rhine een kielspeling ten opzichte van top slib respecteerde die minimaal 14% bedroeg, het schip een belangrijke invloed van de sliblaag ervoer. Deze invloed manifesteerde zich met name op de scheepsnelheid en het manoeuvreergedrag.