Onderzoekstools

Elke onderzoeksvraag verdient een kwalitatief hoogstaand antwoord. Het Waterbouwkundig Laboratorium kan hiervoor terugvallen op een breed scala aan instrumenten en installaties. Voor een goed begrip van de probleemstelling en de uitwerking van oplossingen kunnen we een beroep doen op:

Naast de vaste opstellingen die hieronder beschreven worden, ontwerpt het Waterbouwkundig Laboratorium ook modellen op maat voor specifieke studies van een bepaald gebied.

In functie van de projectnoden en in samenspraak met de klant bepalen we de meest geschikte combinatie van meettechnieken, -frequentie, -duur en sensoren.

Een scheepsmanoeuvreersimulator is een fysische scheepsbrug met een geprojecteerde virtuele omgeving. Hij is ontworpen om manoeuvres op vaarwegen of in havens aan te leren of te testen met alle mogelijke scheepstypes en onder allerhande condities (zoals weer of getij). Het Waterbouwkundig Laboratorium beschikt over drie simulatoren:

Sinds enkele jaren beschikt het Waterbouwkundig Laboratorium over een sedimentologisch labo. De interesse in deze slibdeeltjes 'sediment' werd de laatste jaren steeds groter gezien het belang voor de planning van baggerwerken, de vrijwaring van de toegang tot de havens, het afvoergedrag van rivieren, het risico op overstromingen enz.

Voor onze numerieke modellering maken we gebruik van een waaier aan commerciële pakketten, opensourceoplossingen en zelf ontwikkelde programma’s en tools. Het Waterbouwkundig Laboratorium heeft de juiste expertise in huis om uit het bestaande portfolio van modellen het meest geschikte instrument te selecteren voor elke toepassing.

In september 2016 besliste de Vlaamse Regering om een nieuwe onderzoeksfaciliteit te bouwen in Oostende met een sleeptank en een golfbassin (Coastal & Ocean Basin, COB). Tegen 2020 zijn deze faciliteiten volledig operationeel.