Visie

Het Waterbouwkundig Laboratorium streeft ernaar om kennis, kennisproducten en advies te verschaffen over watersystemen op een integrale, wetenschappelijk verantwoorde en kwalitatief hoogstaande manier. Zo willen we het beleid van de Vlaamse overheid ondersteunen.Zicht op lokaal 'Palingplaat'