O&O Beleid

compilation photo O-O_2

Dankzij ons WL O&O beleid wordt nieuwe en innovatieve kennis continu met bestaande kennis geïntegreerd. Onderzoeksinstrumentarium wordt volgens de state-of-the-art principes, op de meest efficiënte manier ter beschikking gesteld voor de uitvoering van studies en adviezen in vier portfoliodomeinen:

  • Havens en vaarwegen
  • Waterbouwkundige constructies
  • Waterbeheer
  • Hydraulica en sediment

De ontwikkeling van alle componenten van het instrumentarium en onderzoeksmethoden en de continue verbetering van onze diensten en operationele systemen is prioritair in de toepassing van ons O&O beleid. Partnerschap en samenwerking is in dit kader essentieel, zowel voor de overdracht van resultaten van fundamenteel en wetenschappelijk onderzoek als voor de uitvoering van O&O projecten en het vertalen van innovatieve ideeën tot functionele realisaties. Dit gebeurt niet alleen in partnerschap met andere O&O instellingen maar ook met klanten.

Nieuwe onderzoeksmethodes en -instrumenten worden ook ter beschikking van onze klanten en partners van het Waterbouwkundig Laboratorium in het kader van samenwerkingsovereenkomsten en gezamenlijk projecten (O&O partnerschap projecten) gesteld.