Debietmeting Lokeren. Deelrapport 2. Factual data rapport

Momenteel zijn er geen debietsmetingen aan de dam te Lokeren, waar water van de Bovendurme (Moervaart) in de getijgebonden Benedendurme wordt gepompt. Metingen aan het pompgemaal zelf zijn moeilijk, door de turbulente stroming op- en afwaarts van de dam en pompgemaal. Een mogelijke locatie voor een goede en continue debietsmeting is een meting bij de duiker onder de Oude Bruglaan, ongeveer 1 km opwaarts van de dam te Lokeren. De geschiktheid van deze locatie werd met een testmeting nagegaan. De analyse van deze meting is in dit rapport weergegeven.