Evaluatie van meetinstrumenten voor de bepaling van slib karakteristieken. Deelrapport 3. Meetcampagne februari 2019

Een aantal meetcampagnes werden uitgevoerd in de haven van Zeebrugge voor het bepalen van slib karakteristieken. Specifiek werd de haalbaarheid voor het inzetten van een aantal meetinstrumenten uitgetest, gefocust op het meten van de slib densiteit ( met DensX, Admodus en Rheotune). Deze haalbaarheid bestaat uit: gebruiksvriendelijkheid (manipuleerbaarheid: veiligheid, inzetbaarheid, datacaptatie, dataverwerking,…), de nauwkeurigheid van de meting, de resolutie en de herhaalbaarheid van de meting. Er werden in totaal reeds drie meetcampagnes uitgevoerd in de haven van Zeebrugge. In dit rapport worden de resultaten van de vierde meetcampagne besproken, uitgevoerd in februari 2019. Er werd gedurende 3 dagen gemeten. In tegenstelling tot eerdere meetcampagnes zijn tijdens deze meetcampagne sedimentstalen genomen en geanalyseerd in het sedimentologisch labo van het Waterbouwkundig Laboratorium als referentie voor de prikken (verticaal profileren) met de meetinstrumenten. In het algemeen wordt een goede overgang van de waterkolom naar de sliblaag opgemeten met de verschillende toestellen. De variatie op de densiteitsresultaten is het kleinst voor de DensX, gevolgd door de Admodus en Rheotune.