Openaccessbeleid WL

Het Waterbouwkundig Laboratorium trekt volop de kaart van het vrij ter beschikking stellen van zijn onderzoeksresultaten. Niet alleen draag dit bij tot de transparante werking van het WL, maar heeft het ook een belangrijke maatschappelijke en wetenschappelijke meerwaarde voor de samenleving.

Wat is Open Access (OA)?
 • Open Access betekent dat je de resultaten van je wetenschappelijk onderzoek online publiceert, vrij van enige drempels (juridisch, financieel of technische barrières).
 • OA is tevens een publicatiemodel voor wetenschappelijke communicatie dat wetenschappelijke output kosteloos beschikbaar stelt aan lezers, in tegenstelling tot het traditionele publicatiemodel waarbij lezers toegang hebben tot wetenschappelijke informatie door een abonnement te betalen (meestal via bibliotheken).
Waarom Open Access?

Hét grote voordeel van OA is dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek sneller en breder bekend worden:

 • Positieve invloed op de verspreiding en zichtbaarheid van wetenschappelijk onderzoek, met mogelijk een impact op het aantal citaties, zorgt voor een impuls voor wetenschap, kenniseconomie en onderwijs.
   
 • De toegang tot onderzoek wordt verzekerd, ook voor collega’s aan minder kapitaalkrachtige instellingen en voor niet-wetenschappers.
   
 • Onderzoek dat met publieke middelen wordt gefinancierd, zou vrij toegankelijk moeten zijn.
   
 • Transparantie van onderzoek verhogen.
Het WL openaccessbeleid
 • Voor het vrijgeven van definitieve studierapporten volgen we de regelgeving rond actieve openbaarheid van bestuur en het actief opensciencebeleid van de Vlaamse overheid.
   
 • Voor het publiceren van wetenschappelijke artikels waar een WL/EVFH onderzoeker trekker is (eerste auteur) hanteren we 2 opties of ‘roads’ om OA te publiceren:

   

  • green road OAGreen road OA

    

   • De WL onderzoeker publiceert zijn/haar artikel ‘closed’ (achter een betaalmuur) in een wetenschappelijk tijdschrift.

     

   • 6 maanden na de eerste uitgave in het tijdschrift, deponeert de onderzoeker de post-printversie (= final peer reviewed of ‘accepted’ artikel) in het vrij toegankelijke Open WL Archief (conform de Belgische OA wetgeving, Het Belgisch Staatsblad. 2018-09-05, p. 68691, Art. 29).

     

  • Gold road OAgold road OA

    

   • De WL onderzoeker publiceert onmiddellijk in een full OA tijdschrift dat is opgenomen in de Directory of Open Access Journals (DOAJ) en publiceert onder een Creative Commons Attribution (CC-BY) licentie.

     

   • De ‘published’ versie (of uitgeversversie) is vrij toegankelijk voor het publiek. De lezer moet niet betalen om toegang te krijgen tot het artikel.

     

   • Indien er sprake is van een publicatiekost of APC (article processing charges) wordt deze gedragen door het WL of EVFH.

 

 • Artikels waar WL onderzoekers hun medewerking hebben verleend onder de vorm van co-auteurschap worden gedeponeerd via Green road OA in het Open WL Archief.
   
 • In tegenstelling tot een Full OA tijdschrift is een Hybrid OA tijdschrift abonnementsgebaseerd, maar biedt het de optie aan auteurs om hun individuele artikel in OA te publiceren tegen betaling van een ‘author fee’. De artikels die via deze weg in OA gepubliceerd worden, zijn vrij toegankelijk voor de lezers, maar het tijdschrift op zich is nog steeds gepubliceerd achter een betaalmuur. Op die manier maakt het tijdschrift dubbele winst: enerzijds betaalt de auteur een publicatiekost om zijn/haar artikel in OA te plaatsen, anderzijds betaalt de lezer/bibliotheek een abonnementskost om toegang te krijgen tot de andere artikels in datzelfde tijdschrift. Het WL of EVFH wil dan ook het hybride OA publicatiemodel niet langer financieel ondersteunen.
   
 • (Pro)actieve ondersteuning van onderzoekers wordt aangeboden vanuit de bibliotheek.