Oplossing formuleren voor aanslibbing en grote dwarsstromingen voor de haveningang van Zeebrugge

Op vraag van de afdeling Maritieme Toegang werd een grootschalig onderzoek opgezet naar de nautische toegankelijkheid van de haven van Zeebrugge. Hierbij staan 2 vragen centraal: reductie van de aanslibbing in de haven alsook het probleem van grote dwarsstromingen voor de haveningang.

Toegankelijkheid Haven van Zeebrugge

Door de combinatie van natuurmetingen, een schaalmodel, een computermodel en de scheepssimulator wordt een oplossing voor deze problematiek gezocht.

Daarnaast wordt ook onderzocht of andere baggertechnieken in de haven een grotere efficiëntie kunnen hebben. Hiervoor werden 2 in situ proeven uitgevoerd waarbij verschillende parameters werden gemonitord en geanalyseerd.