Scheepsmetingen op 45 m breed bulkschip naar Charles de Gaulle sluis (Fr)

Op 5 december 2012 heeft het Waterbouwkundig Laboratorium een meting uitgevoerd op het bulkschip MV Cape Aster (292 m x 45 m x 14.2 m) tussen de Westelijke en de Oostelijke haven te Duinkerke. De focus bij deze meetvaart lag op de hydrodynamische effecten tijdens sluisinvaart van de Charles de Gaulle sluis (Oostelijke haven). De meetvaart werd uitgevoerd in opdracht van de plaatselijke havenautoriteit met de ondersteuning van de Duinkerkse loodsen.Analyse sluisinvaart

Tijdens de meetvaart werden de posities en oriëntaties (6 vrijheidsgraden) van het schip nauwkeurig (ordegroottes: 2 cm en 0.01°) en met hoge frequentie (100 Hz) opgemeten. Bovendien werd het gebruik van roer en schroef tijdens de manoeuvres vastgelegd door videocamera’s. De bewegingen van de sleepboten omheen het schip werden bekomen op basis van AIS-gegevens (Automatic Identification System) welke door de sleepboten verstuurd werden. Op basis hiervan kon de trekrichting en lijnlengte voor slepende sleepboten, en de duwpositie voor duwende sleepboten bepaald worden. De stuwkracht die door de sleepboten gehanteerd werd, werd afgeleid uit de VHF-communicatie tussen loods en sleepbootkapiteins, die onder digitale vorm beschikbaar gesteld werd door de opdrachtgever.

De meetvaart illustreerde de effecten van de sluisinvaart op de vaarsnelheid, de dwarse beweging van het schip en de verticale bewegingen van het schip. De verwerking geeft aanleiding tot een complete beschrijving van het uitgevoerde manoeuvre. Naar aanleiding van de meetvaart op de MV Cape Aster, werd geconcludeerd dat de beoordeling van de toegankelijkheid van de Charles de Gaulle sluis voor nog grotere bulkschepen gebaseerd diende te worden op een grotere set aan experimentele gegevens, die enkel door middel van testen op modelschaal bekomen kunnen worden.