Databeheer

Het Kenniscentrum ziet er op toe dat de data die in het verleden door de nautische onderzoeksgroep gecreëerd is steeds gemakkelijk beschikbaar blijft voor de leden van deze groep. Eveneens zal mogelijke data die beschikbaar is in de literatuur gedigitaliseerd worden en gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden.

Bij eventueel gebrek aan data en/of documentatie kan het Kenniscentrum bijkomend onderzoek adviseren in de vorm van experimenteel onderzoek, numeriek onderzoek, theses en stages. Dit kan eveneens het geval zijn bij vragen van andere afdelingen van de Vlaamse Overheid of derden met betrekking tot het varen in ondiep en beperkt water, indien het Kenniscentrum geen eenduidig antwoord kan bieden op die vragen.