Update evaluatiemethodiek. Sedimentbalans

6-jaarlijks wordt een evaluatie opgemaakt door de VNSC omtrent het functioneren van het Schelde - estuarium, op basis van de drie hoofdfuncties : veiligheid, natuurlijkheid en toegankelijkheid. Deze evaluatie wordt opgemaakt op basis van een vooropgestelde evaluatiemethodiek (Holzhauer et al., 2011). Tussen de T2015, de evaluatie voor het jaar 2015 en de geplande T2021, wordt een update van deze evaluatiemethodiek voorzien. In het kader van deze update wordt door het WL, in samenwerking met Rijkswaterstaat, nagegaan of en hoe enkele parameters zouden opgenomen kunnen worden in de evaluatiemethodiek voor het Schelde-estuarium. Hierbij wordt gekeken naar getijvoortplanting (bij stormen), nautische aspecten en sedimentbalans. In dit rapport wordt de parameter sedimentbalans beschreven.